Mw. mr. M.E. Boerwinkel

Mr. M.E. Mewe-Boerwinkel

Mw. mr. Melissa (Eline) Boerwinkel heeft naast Nederlands recht ook Notarieel recht gestudeerd. Zij is de laatste 15 jaar werkzaam geweest als als advocaat, adviseur of als mediator. Zij hield zich op grond van haar specifieke kennis vooral bezig met echtscheidingen, (complexe) boedelverdelingen, alimentatiekwesties, gezagskwesties, voogdij, adoptie en jeugdrecht. Naast het erfrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht zal zij zich ook weer gaan bezighouden met haar oude liefde, bouwrecht.