Mw. mr. M.E. Boerwinkel

Mr. M.E. Mewe-Boerwinkel

Mw. mr. Melissa (Eline) Boerwinkel heeft naast Nederlands recht ook Notarieel recht gestudeerd. Daarnaast heeft zij zich ook in Mediation verdiept en staat zij cliënten bij zowel als advocaat of als mediator. Op grond van haar specifieke kennis houdt zij zich vooral bezig met echtscheidingen, (complexe) boedelverdelingen, alimentatiekwesties, gezagskwesties, voogdij, adoptie en jeugdrecht. Zij hecht er waarde aan de echtscheiding en de gevolgen hiervan, met name ook voor de kinderen, zo goed mogelijk te begeleiden. Zij wordt ook in specifieke zaken door de rechtbank benoemd als bijzonder curator. Ook behartigt zij zaken op het gebied van erfrecht, bestuursrecht en kwesties die gerelateerd zijn aan ondernemingsrecht.