Juridische diensten

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

mr. Melissa (Eline) Boerwinkel
heeft naast Nederlands recht notarieel recht gestudeerd in Leiden. Haar specialiteiten zijn: personen- en familierecht, erfrecht, jeugdrecht en bestuursrecht. Hiernaast is zij thuis in de algemene rechtspraktijk.

Echtscheidingen
Een echtscheiding is (bijna) altijd moeilijk. Als er kinderen in het spel zijn is dit helemaal een complexe zaak. Helder advies en juiste uitleg van de wet en jurisprudentie bieden een structuur van waar uit maatwerk kan worden geleverd. Partijen kunnen gezamenlijk komen, maar ook als een gezamenlijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, is het van belang rust en zekerheid te creëren om het proces op een goede manier af te ronden. Ouderschapsplannen, verdeling van de gehuwelijksgoederengemeenschap, verrekening huwelijkvoordwaarden, alimentatieberekeningen en alimentatieadviezen zijn zaken die de dagelijkse praktijk vullen en waarin veel verschillende oplossingen mogelijk zijn.

Personen- en familierecht overig
Verder houdt zij zich bezig met afstammingsrecht (erkenning, ontkenning), omgangsrecht, alimentatie, gezag en voogdij over minderjarigen, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap alsmede adoptie e.d. Ook verleent zij bijstand bij ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen. Soms vertegenwoordigt zij hierbij de minderjarige zelf (bij benoeming door de rechtbank), soms de ouders.

Erfrecht
Waaronder de regelingen met betrekking tot erfopvolging (wie zijn erfgenaam; wat gaat over op de erfgenamen), het adviseren bij het opstellen van testamenten bij de notaris en aantasting van door de erflater verrichte rechtshandelingen.

Jeugdrecht
Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden, zoals een jeugdstrafrecht, ondertoezichtstelling of inzake een uithuisplaatsing. Maar ook advies aan minderjarigen bij alimentatie (16 jarigen) of in afstammingskwesties kan aan een minderjarige hulpgeboden worden. Dit spanningsveld maakt het jeugdrecht tot een bijzonder rechtsgebied, wat het specialistenwerk maakt.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht regelt met name de verhouding tussen overheid en samenleving. (Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge relaties tussen natuurlijke personen en/of private rechtspersonen. Het publiekrecht geeft regels die enerzijds betrekking hebben op de organisatie van de overheid en anderzijds op de relatie tussen de overheid en natuurlijke- en rechtspersonen).

En de algemene rechtspraktijk
Het recht is een complex geheel van vele rechtsgebieden. Soms is het een combinatie als hierboven genoemd, soms een deelgebied. Het Advocatenkantoor Bergen heeft ook door haar samenwerking met andere kantoren de beschikking over ruime kennis en ervaring. Cliënten komen voornamelijk uit Alkmaar, Bergen, Castricum, Groet, Heiloo, Schoorl, Schagen en Den Helder maar ook weten clienten vanuit het overige deel van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht het kantoor te vinden. Maak daarom vrijblijvend een afspraak.