Home

U bent op zoek naar rechtshulp, advies of bijstand in onderhandelingen. Dan zit u op het juiste adres. U vindt op deze pagina informatie over mw. mr. Melissa Eline Boerwinkel en de werkzaamheden van het kantoor. Op het kantoor bestaat de mogelijkheid een adviesgesprek aan te vragen, u kunt er terecht voor Mediation  en u kunt er terecht voor juridische bijstand in procedures. De dienstverlening vindt in een vertrouwelijke en laagdrempelige sfeer plaats en deskundigheid staat hoog in het vaandel.

In 1997 rondde Melissa Boerwinkel de studie Notarieel Recht af. Na kennis gemaakt te hebben met de commerciële sector en de non-profit sector is zij in 2005 beëdigd tot advocaat. Sinds januari 2008 houdt zij kantoor in Bergen. Zij is moeder van drie zoons en combineert sinds 2005 met plezier kennis, ervaring en interesse om tot praktische en werkbare oplossingen te komen. Zij vindt het belangrijk haar kennis bij te houden en besteedt, naast haar werkzaamheden, dan ook veel tijd aan studie. Verder werkt zij nauw samen met een aantal vaste deskundigen zoals notarissen, accountants, (kinder-) Psychologen en diverse specialisten op het gebied van hulpverlening. Uw privacy zal hierbij altijd gewaarborgd zijn.

Het komt meer dan eens voor dat de belangen van mensen niet gelijk zijn. Dit leidt soms tot strijd, ondanks dat mensen niet in een strijd betrokken willen zijn.  Dit kan op veel gebieden voorkomen. In de privésfeer maar ook op zakelijk gebied. Mediation biedt een oplossing om de verschillende standpunten helder te krijgen, om te zoeken naar een oplossing waarmee alle partijen kunnen instemmen en waarbij werkbare afspraken gemaakt worden. Mediation is een proces, bedoeld om de geschillen, samen met elkaar, onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving, op te lossen. Dit kan zijn op het gebied van familierecht (echtscheiding, omgang, boedelverdelingen) of op het gebied van erfrecht (geschillen tussen familieleden bij de afwikkeling van een nalatenschap). Ook op het gebied van arbeidsrecht (geschillen tussen werkgever en werknemer) is Mediation ook mogelijk.

Mochten partijen echter niet in staat zijn een oplossing te vinden die voor partijen acceptabel is, dan kan een beslissing van de rechter over een deel van het probleem, of in zijn geheel, ook een verlossende werking hebben. U wordt in dan geval bijgestaan door mw. mr. M.E. Boerwinkel in haar hoedanigheid als advocaat. Het is van belang dat u goed wordt geadviseerd over de kosten van rechtsbijstand. Op dit kantoor is er een mogelijkheid gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen in de daarvoor bestemde gevallen. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u ook via hen een doorverwijzing vragen. Maatwerkafspraken over kosten is mogelijk. U leest hier meer over in de volgende pagina’s.

Op deze site vindt u verder informatie over werkzaamheden en specialismen, zodat u kunt zien op welke gebieden u ondersteuning of bijstand kunt krijgen. Hebt u specifieke vragen of wenst u meer informatie, neem dan telefonisch contact op (072 58 18 088) of vul het contactformulier in.

Naast Mediation en de advocatenpraktijk is mr. Melissa Boerwinkel maatschappelijk actief en betrokken in Noord-Holland en Bergen en Den Helder in het bijzonder. Deze betrokkenheid varieert van deelname in diverse besturen tot ondersteuning van projecten en evenementen in brede zin. Verder werkt zij samen in teamverband met mw. Ellen Jongkind, door wie zij administratief en secretarieel wordt ondersteund en met diverse student- stagiaires.